GERARD KOSTER (1932-2015)

 

FILM   -  http://www.marnecultuur.nl/kunstencultuur/gerard-koster-kunstenaar/ 

 

Helaas is de schilder op 26 juli 2015 op 82-jarige leeftijd op zijn boerderij in Kloosterburen overleden. 

Bij zijn 80e verjaardag kwam een boek over zijn werk uit met de titel: ZOVER HET OOG REIKT. Inmiddels is er een tweede druk van verschenen en is het weer volop verkrijgbaar. Het kost €20,- . Te koop bij Flokstra in Groningen en Museum de Buitenplaats in Eelde

U kunt het ook bestellen door een email te sturen naar: Annette van der Post: a.vanderpost@inter.nl.net 

Vermeld:

- het aantal exemplaren

- uw adresgegevens voor verzending

 Daarnaast maakt u per stuk € 20 ( + € 5  voor verzending) over op : NL54RABO 033 52 22 838 t.n.v. A. van der Post, met de vermelding van ‘boek’ en uw naam en adres.

 

 

 

Ruimte, licht en atmosfeer zijn de belangrijkste elementen in de lyrisch-realistische landschappen van Gerard Koster.

In zijn werk figureren dijken en polders, de verten van wad en kwelder, de stranden van de Waddeneilanden.

Onafhankelijk van het onderwerp dat wordt gekozen, is elk schilderij een poging een gevoel van verstilling en eindeloze ruimte op te roepen.

Hoge luchten boven een lage horizon leggen een vanzelfsprekende verbinding met de de traditie van Hollandse landschapsschilderkunst.


De vaak grote formaten versterken de suggestie van ruimtelijkheid, waardoor de schilderijen open vensters lijken die uitnodigen naar buiten te stappen.

Repoussoir